Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Справжня Політика конфіденційності (далі - «Політика») розроблена ТМ NaMomente відповідно до чинного законодавства України в тому числі Законом України «Про захист персональних даних» щодо користувачів сайту https://namomente.ua і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (далі - «Дані») користувачів NaMomente.

Під даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача (відповідно до п.2 цієї Політики).

Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення.

Розпорядником Даних є NaMomente.

1.2. Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку, на електронний і/або поштову адресу сайту, або Дані можуть надаватися з іншими джерелами (відповідно до п.3 цієї Політики) або інша інформація від третіх осіб, представлена ​​в ході направлення претензій, скарг та/або розгляду спорів, і/або інформація з загальнодоступних джерел в мережі Інтернет.

1.3. Користувач не має права використовувати сайт https://namomente.ua, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.

2. Дані, які збираються 

NaMomente може збирати такі дані: 

 • ім'я, прізвище, контактні телефони, адресу електронної пошти та інші комунікаційні дані за бажанням Користувача;
 • інформація про обліковий запис Користувача необхідні для здійснення обслуговування та комунікації з Користувачами в тому числі, коли Користувач звертається в службу підтримки;
 • дані про використовувані Користувачем пристрої або їх мобільні Дані (в разі, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата і час, коли Користувач користується NaMomente, інформація про програмне забезпечення, що застосовує браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
 • дані, отримані в результаті проведення різних опитувань NaMomente, пов'язаних з поліпшенням надання сервісу Користувачам;
 • інформація, отримана в результаті проведення маркетингових активностей;
 • інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії до звернення.

Дані обробляються із застосуванням таких технологій:

 • файли Cookies (куки - фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача при переході на веб-сторінку і/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп'ютері користувача і/або в його мобільному пристрої);
 • пікселі дозволяють відстежити частоту використання Користувачем веб-сторінок з метою визначення його браузера, надання сервісів, а також з метою усунення помилок роботи https://namomente.ua, ініційованих Користувачем. Зібрана інформація обробляється в початковому вигляді і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Цілі обробки Даних

NaMomente використовує і здійснює обробку Даних для:

 • здійснення покладених на нього функцій, повноважень і обов'язків відповідно до чинного законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
 • для ідентифікації клієнта як Користувача NaMomente, з метою подальшої комунікації (надання послуг, обробка платежів, відправка, проведення розрахункових операцій, ведення обліку, аналізу активності, управління трафіком, аналізу інтересів користувачів, публікації відгуків).

4. Використання особистих Даних

NaMomente не проводить обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об'єднаннях.

Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості користувачів, на основі яких можна встановити його особистість не обробляється.

Терміни обробки і зберігання Даних визначаються виходячи з цілей і умов, зазначених в договорах, укладених з Користувачами відповідно вимог чинного законодавства України.

5. Умови надання доступу до Даних

З метою демонстрації ефективності роботи інтернет-сайту NaMomente і підвищення іміджу сайту, NaMomente може розкривати статистику роботи сайту, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка є комерційною таємницею.

На сайті NaMomente можуть міститися посилання на сторонні веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється.

Сайт здійснює обробку Даних на законній і справедливій основі. Дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

 • за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані;
 • в тому випадку, якщо на думку сайту https://namomente.ua, Користувач порушує умови цієї Політики і/або інших договорів і угод, укладених між NaMomente і Користувачем, а також положень Угоди, Правил розміщення інформації на сайті, Правил публікації відгуків.

NaMomente залишає за собою право, відповідно до вимог чинного законодавства України, проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайства, врегулювання спірних ситуацій і з'ясування обставин, які можуть бути/стати причиною порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення NaMomente неправомірних дій користувачів і/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

6. Зміна або видалення Даних

У будь-який момент Користувачі можуть внести зміни в персональні дані або відмовитися від розсилки, або відкликати свою згоду на обробку Даних відправивши повідомлення на електронну адресу docs.svs@gmail.com

Після отримання повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а інформація буде видалена, крім випадків, коли вона може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

NaMomente здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених в цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього.

7. Захист Даних

NaMomente при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного і/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.

NaMomente на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

8. Додаткові умови

NaMomente залишає за собою право змінити умови цієї Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці сайту. У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яку взаємодію з NaMomente.

Сайт NaMomente не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

У разі, якщо будь-яке положення цієї Політики, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або є недійсним, це не вплине на інші положення, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Термінологія, яка використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді Користувача, якщо не вказано інше.